Kot stranski produkt žagarskega obrata v ponudbi:

  • Žagovina
  • Oblanci
  • Sekanci
  • Obrezline/krajniki

Prednosti:

  • Okoljsko nespren energent
  • Biorazgradljiv material

Področja uporabe:

  • Nastilj za živali
  • Surovina za proizvodnjo pelet
  • V energetske namene