KAKOVOSTNO - TRAJNOSTNO - EKOLOŠKO

Masivne montažne lesene hiše grajene po sistemu MHM se odlikujejo z izjemnimi fizikalnimi ter izolativnimi lastnostmi samih sten. Ker je kot glavni gradbeni material uporabljen les brez dodatka lepil ali kakršnih koli kemikalij, je ta tehnika gradnje pogosto deležna pohval kot gradnja prihodnosti.
Prednosti masivnih montažnih lesenih hiš:

  • 100% naravna gradnja brez lepil in kemikalij
  • Visoka kakovost bivanja
  • Potresno varne hiše
  • Nizka toplotna prevodnost
  • Hiter potek gradnje
  • Nizka lastna teža
  • Stene se ne posedajo ali pokajo
  • Pozitivni učinek na okolje zaradi skladiščenja CO2

SESTAVA MASIVNIH LESENIH STEN

SISTEM SPAJANJA

Sistem masivnih lesenih sten ENLES massive sestavljajo križno spojene deske.

Za tovrstvo gradnjo se uporablja zdrav les smreke, posušen na 12% vlage. Deske so skoblane in profilirane na enakomerno debelino 20mm. Sistem konstruiranja zunanjih nosilnih sten je 9 slojev, notranjih pa 5 slojev. Plasti se izmenjujejo vertikalno in horizontalno.

Izmenjvanje pozicije desk daje steni trdnost, togost (brez posedanja, ki je značilno za lesno gradnjo) in dolgo življensko dobo. Deske imajo na hrbtni strani zravne žlebove, kar izboljšuje toplotno in zvočno izolativnost.

Za spajanje desk se uporabljajo aluminijasti žeblji. Aluminij zaradi svojih fizikalnih lastnosti ne povzroča kasnejšega nastajanja kondenzata in trohnenja lesa, kar bi utegnilo skrajšati življenjsko dobo stene.

KONSTRUKCIJSKE STENE ENLES MASSIVE NE VSEBUJEJO NOBENIH UMETNIH SNOVI ALI LEPIL

RAZLOGI ZA ZAUPANJE V GRADNJO S SISTEMOM ENLES MASSIVE

MASIVNA STRUKTURA STEN

Za izdelavo zunanjih konstrukcijskih sten se predvideva 9 slojev oziroma 18cm masivnega lesenega dela (zgolj konstrukcijski del brez toplotne izolacije). Za izdelavo notranjih nosilnih in predelnih sten se predvideva 5 slojev oziroma 10cm. Rezultat križno spojenih desk je močna masivna stena, ki brez težav kljubuje potresnim sunkom, vetru, ognju in lesnim črvom.
Zaradi vseh fizikalnih lastnosti je sistem ENLES massive primeren za gradnjo večnadstropnih objektov.

SVOBODNO PLANIRANJE OBJEKTOV

Masivne lesene stene se izdelujejo v velikosti do 3,0 m X 7,0 m. Znotraj teh mer ni nobenih omejitev, vse odprtine za okna in vrata se pripravijo pri proizvodnji sten.
Odlične fizikalne lastnosti sistema ENLES massive investitorju nudijo prosto pot do izgradnje sanjskega doma.

EKOLOŠKA IN TRAJNOSTNA GRADNJA

EKONOMIČNA GRADNJA

ENLES massive stene so trajnostna izbira gradnje, ki ne zahteva kasnejšega vzdrževanja.

Večplastnost ter onemogočanje delovanja vremenskih dejavnikov sistemu ENLES massive le še podaljšuje življensko dobo objekta. Masivne lesene stene zaradi specifične strukture dajejo izjemno toplotno in zvočno izolativnost (U=0,09W/mk) kar znižuje stroške izolacije pri gradnji in stroške ogrevanja pri obratovanju objekta. Prav tako odpadejo vsi stroški prezračevanja, saj gre za difuzijsko odprto steno. Izvedba masivne lesene hiše po sistemu ENLES massive je za investitorja najcenejša izbira med masivno montažno leseno gradnjo.

Lesena masivna hiša praktično nima toplotnih mostov, ima zgolj mesta z manjšo izolativnostjo, saj je les že sam po sebi izolacijski material.

Masivna lesena konstrukcija ne povzroča faznega zanika pri dinamiki ogrevanja in ne akumulira toplote, zato se konstrukcija poleti ne pregreva, s tem pa znižamo stroške klimatizacije.

EKOLOŠKA IN TRAJNOSTNA GRADNJA

Poleg ugodnih tehničnih lastnosti les na človeka tudi psihološko ugodno deluje in omogoča zdravo bivalno okolje; les s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na človekovo počutje. V z lesom obloženem prostoru se počutimo prijetno, saj je les topel, lep in prijeten material na pogled in na nodit, ter s svojo lepoto v bivalno okolje prinaša košček narave. Les kot naravni gradbeni material sam po sebi nima škodljivega učinka na človeka, zato je lesena gradnja izrednega pomena za zagotavljanje najvišjih zdravstvenih in življenskih standardov sodobnega človeka.

Les ni prijazen samo do človeka, temveč tudi do okolja, in to v celotnem življenskem ciklusu, tudi po odstranitvi, ko odstranitvi, ko ima večina drugih gradiv precej negativnih vplivov.

V jesenskih mesecih je v ozračju ogromno vlage. Masivna stena ENLES massive del te vlage absorbira v svoj lesni volumen. Ob pričetku kurilne sezone se v prostorih prične vlaga zmanjševati in takrat se ta absorbirana naravna vlaga prične razporejati v notranje prostore. Hiša grajena po sistemu ENLES massive nam tako omogoča naravno klimatsko udobje brez umetnega prezračevanja z rekuperacijo in brez prisilnega vlaženja prostorov. Rezultat tega je difuzijsko odprta stena brez potreb po vgradnji parnih zapor.

ŠKODLJIVCI V LESU, POTRES IN POŽAR

Pri izdelavi sten se uporablja izključno zdrav les brez škodljivcev. Kasnejši napadi lesenih črvov se onemogočijo z večplastnostjo stene, prav tako je vdor škodljivcev onemogočen s fasadnim slojem z zunanje strani in z zaključnim slojem z notranje strani.

Sistem ENLES massive velja za izredno potresno varno gradnjo. Stavba se v primeru večjih potresnih sunkov prične zibat, premišljen način spajanja spojev pa onemogoča kolaps konstrukcije. Potresne konstrukcijske razpoke so zaradi matrične sestave sten onemogočene.

Lesene masivne plošče so ognjevarne oz. težko vnetljive, dogorevajo pa samo površinsko, tako da notranje leseno jedro ohranja nosilnost; ogenj ne napreduje več kot 2 do 3 centimetre v konstrukcijo, nato pa mu za gorenje zmanjka kosika.

Masivne lesene stene ENLESS massive imajo tudi bistveno višjo požarno odpornost, kot jo običajno pripisujemo lesenim konstrukcijskim elementom, ter lahko presegajo požarno odpornost jeklenih in armiranobetonskih elementov. Sposobnost lesa za prevajanje toplote je namreč zelo majhna, saj so prevaja od 300 do 400-krat počasneje kot jeklo. Elementi zoglenijo počasi od površine proti notranjosti, ustvarjena zoglenelost pa zmanjšuje prevajanje toplote in onemogoča dostop kisika do lesa.

Glede na hitrost gorenja lesa lahko pri križno žebljanih ploščah računsko ugotovimo, da običajna požarna odpornost 5-slojne plošče znaša 60 min, pri večjih debelinah in večslojnih stenah pa tudi 90 min in več. V skladu z zahtevami požarnih predpisov so računsko dokazljive tudi višje vrednosti požarne odpornosti (90 min, 120 min itd.), ki pa so odvisne predvsem od debeline in slojevitosti plošč ter njihovih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI

MATERIAL Les smreke, sušen na 12% – 14% vlažnosti, debelina desk 20mm, štiristransko profilirano.
DIMENZIJE Maksimalna višina ENLES elementov: 3,0m

Maksimalna širina ENLES elementov: 7,0m

Možne debeline sten: od 5 slojev (10cm) do 9 slojev (18cm)

KONSTRUKCIJA Večslojno horizontalno – vertikalno spojene deske. Mrežno spajanje desk z aluminijastimi žeblji.
ZAŠČITA LESA Uporaba zdravega lesa, optimalna vlažnost, 4-stranska obdelava vsake deske. Dodajanje kemijskih zaščit ni potrebno.
DIMENZIJSKA STABILNOST Zaradi nizkega faktorja razteznosti lesa dimenzijske spremembe pri običajni gradnji niso merljive.
GOSTOTA Med 450 kg/m3 in 500 kg/m3
TOPLOTNA PREVODNOST λ = 0,09 W/mk
PARAPREPUSTNOST DIfuzijska odpornost μ=65
ZRAKOTESNOST ENLES MASSIVE zaradi svoje strukture po DIN 4108 dosega n50=3,0 izmenjav/h. Za doseganje standardov pasivne hiše so potrebni dodatni ukrepi.
ZVOČNA IZOLATIVNOST ENLES MASSIVE 34,0 cm – Rw48dB
POŽARNA ODPORNOST ENLES MASSIVE 20,5 cm – F90B
ELEKTROMAGNETNO SEVANJE Zadrževanje do 95% vseh sevanj.