Kako zaščitite stene pred škodljivci?

Poškodbe lesa, ki jih na površini opazimo kot luknjice, običajno povzročajo ličinke lesnih hroščev, ki jih ljudje zaradi njihovega videza laično poimenujejo »lesni črvi«. Ker nam je mar za okolje in kvaliteto bivanja, NE uporabljamo nobenih kemičnih premazov in zaščite. Uporabljamo zdrav les, ki je zračno suh in naravno sušen. Med naravnim sušenjem lesa se deloma razgradijo beljakovine in škrob v lesu. Zato se poveča njegova odpornost na škodljivce. Zračno suh les je popolnoma varen pred okužbami vseh vrst lesnih gliv in napadom nekaterih insektov, ki z glivami živijo v simbiozi. Zato z uporabo zračno suhega lesa ne preprečimo samo okužbe z glivami, posredno zaustavimo tudi napad lesnih insektov. Naše stene so po končani gradnji tudi zaprte iz vseh strani, zato je hroščem fizično onemogočen dostop do njih.

Kakšna je cena vaših hiš?

Naše hiše so cenovno primerljive ostalim lesenim montažnim hišam. Kot pri vseh vrstah gradnje, je tudi pri našem sistemu Enles Massive težko določiti splošno ceno kvadrata hiše na ključ. Cena je odvisna od želja naših strank, ki lahko izbirajo med različnimi vrstami kritine, oken, vrat, notranjih sten,… Pri naših tipskih hišah pa je to enostavneje.

Kakšen je prenos zvoka skozi stene?

Zvočna izolativnost naših sten (primer Enles Massive 34cm) je Rw = 48dB. Preprosto povedano to pomeni, da zvok avtomobila, ki stoji pred hišo s prižganim motorjem ne slišimo. Avto, ki pa pelje tik ob hiši s hitrostjo 50km/h (povprečen hrup pri takšni hitrosti je 55dB), pa slišimo 7dB. Za lažjo predstavo lahko vzamemo dihanje, ki povzroča hrup 10dB.

Ali se v kameni volni še vedno uporablja formaldehid kot vezivo?

Ne. Za utrjevanje danes uporabljajo veziva na bio osnovi brez formaldehida, akrilov in fenolov in brez dodanih umetnih barvil. Zato je bivanje v naših hišah človeku prijazno.